Pridávame sa k cieľu demystifikácie umelej inteligencie.

Spoločne s Univerzitou Komenského v Bratislave prinášame na Slovensko medzinárodný kurz – Elements of AI, ktorý vytvorili partneri z Univerzity v Helsinkách a spoločnosť Reaktor Innovations, Ltd. s podporou fínskej vlády v rámci predsedníctva Rady EÚ v roku 2019.

Bezplatný kurz Elements of AI vysvetľuje implikácie využívania umelej inteligencie na reálne, každodenné situácie. Robí tak pomocou interaktívnych cvičení, pri ktorých sa študenti učia prinášať informované rozhodnutia ako pracovníci, voliči, aj ako konzumenti médií a produktov. Účastníkmi tak môžu byť nielen študenti a zamestnanci IT odborov, ale každý, kto má záujem zlepšovať svoje schopnosti a najmä zručnosti v slovenskom alebo anglickom jazyku.
Vďaka #EU je kurz prístupný vo všetkých jazykoch členov Európskej únie.

Cut EofAI

Predpokladaná časová náročnosť kurzu je 25 až 50 hodín, v závislosti od vzdelania účastníka. Úspešný absolvent obdrží certifikát. Odbornú úroveň kurzu garantuje prof. Igor Farkaš a jeho tím z Katedry aplikovanej informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Organizátori

ai bledo modrá bez pozadia
logo_ce-en-quadri
reaktor_logo_2500px_transparent
UK_FARBA web
HY__LD01_LogoFP_EN_B3____BW

Kurz Elements of AI na Slovensku podporujú:

FIIT_STU_no_backround
SAVBA IN logo
ZU_H_T_sk
sk_SKSlovak