Vedenie dialógu o umelej inteligencií je jednou z misií združenia Centra pre umelú inteligenciu – AislovakIA. V súlade s týmto zámerom sa tak uskutočnilo dňa 14.6.2022 diskusné stretnutie na tému: Budúcnosť AI na Slovensku: Strategické dokumenty, iniciatívy a investície pre umelú inteligenciu (AI) v priestoroch Fakulty informatiky a informačných technológií v Bratislave. Hosťami diskusie boli zástupcovia verejných inštitúcií, ktoré v rámci svojich plánov, iniciatív a stratégií môžu ovplyvniť ďalší vývoj AI na Slovensku.

Štátny sektor reprezentovali Tomáš Jucha a Michal Číž za Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Katarína Kováčiková za Ministerstvo zdravotníctva SR, Vladimír Tanistrák za Ministerstvo hospodárstva SR, Peter Ondreička za Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Daniel Straka za Úrad vlády.

Diskusiu moderoval predseda AIslovakIA združenia Gabriel Galgóci, ktorý zároveň pôsobí na vedúcich pozíciách v Americkej obchodnej komore ako aj v nadnárodnej spoločnosti AT&T. Za podnikateľský sektor ho dopĺňal Emil Fitoš z IT Asociácie Slovenska.

Panelová diskusia bola rozdelená do štyroch okruhov, v ktorých rečníci zodpovedali otvorené otázky na témy: potreby výskumu, vývoja a zavádzania AI a ostatných inovatívnych technológií v SR, strategické iniciatívy a opatrenia, zdroje a možnosti financovania do oblastí AI v najbližšom období, plánované alebo pripravované opatrenia a výzvy pre oblasť AI a ostatných inovatívnych technológií v SR.

Z diskusie vyplynuli nanajvýš zaujímavé možné plány a návrhy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, podporiť záujem o štúdium AI napr. motivačnými štipendiami. Ministerstvo zdravotníctva SR uviedlo, že vidia príležitosť na vynovenie administratívy u lekárov, ak by sa do lekárstva zapojila AI, či už v podobe nástrojov alebo systémov. Lekári by sa už vôbec vo významnej miere nemuseli venovať administratívnej práci, čo by ušetrilo čas, nielen im ale aj pacientom. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR predstavilo svoj Akčný plán na roky 2023-2026, v ktorom má byť jednou z hlavných kapitol práve umelá inteligencia. Akčný plán napomôže k rozvoju a podpore umelej inteligencie v rôznych oblastiach akými sú: vzdelávanie, podpora prepájania akademického sektora s podnikateľským sektorom, podpora aplikovaného výskumu, budovanie kapacít, projektov a tvorby inovácií.

Aktívnu diskusiu zakončil diskusný bod obsahovo zameraný na zodpovedanie otázky ako zvýhodniť vo výzvach také riešenia, ktoré budú mať v sebe prvky AI alebo aspoň budú v súlade s RIS3 “. V tomto bode bolo vyzdvihnuté, že umelá inteligencia si vie nájsť uplatnenie takisto aj v poľnohospodárstve, hovorí sa o RIS3 systéme, ktorý bude podporovať ekosystém pre výskum inovácií a zameriavať sa na oblasti, ktoré budú predstavovať potenciál predovšetkým pre Slovensko.

Je nevyhnutné zaoberať sa fenoménom umelej inteligencie a vytvoriť ekosystém, v ktorom môžeme podporiť nielen rozvoj a využívanie tejto rýchlo sa rozvíjajúcej technológie ako i zabezpečiť jej dôveryhodnosť, kumulatívnym naplnením troch esenciálnych zložiek, ktorými sú zákonnosť, etickosť a odolnosť.

en_GBEnglish