Začiatky národnej platformy pre rozvoj umelej inteligencie – AIslovakIA siahajú do roku 2019, kedy bolo založené občianske združenie slovak.AI zástupcami Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (M.Bielikovej, P.Lacka a Z. Lenártovej); IT Asociácie Slovenska (M.Lelovského) a Americkej obchodnej komory na Slovensku (G.Galgóciho a P.Zappe). Spoločne vytvorili základ pre národnú platformu so zapojením univerzít, výskumných organizácií, firiem, neziskových organizácií a aj štátnych inštitúcií.

Odborníci združení v slovak.AI sa úspešne podieľali na tvorbe akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska časti k umelej inteligencii, podieľali sa na viacerých aktivitách smerom k prepájaniu jednotlivých aktérov, organizovali a spoluorganizovali konferencie, stretnutia a okrúhle stoly, podieľali sa na prieskume o nasadení umelej inteligencie vo firmách a zároveň prezentovali riešenia umelej inteligencie zo Slovenska na medzinárodných fórach.

V roku 2020 došlo k transformácii na záujmové združenie právnických osôb: Centrum pre umelú inteligenciu. Uskutočnenie týchto zmien bolo motivované efektívnejším napĺňaním cieľov platformy a uľahčenia spolupráce s vládnymi inštitúciami, ako aj s ďalšími budúcimi členmi.

Týmto si Vás dovoľujeme privítať na novom webe združenia Centra pre umelú inteligenciu z.z.p.o. a predstavujeme Vám národnú platformu – AislovakIA, ktorá zjednocuje úsilie rozvíjať potenciál AI na Slovensku.

Výsledky našich aktivít a úspešných spoluprác môžete sledovať na facebookovej stránke AIslovakIA, a tiež v rámci Reddit komunity r/elementsofai_sk.

en_GBEnglish