Stretli ste sa s touto novinkou?

Jeden z množstva príkladov, ako AI môže zjednodušiť náš život

Čo to vlastne ChatGPT je?

GPT (Generative Pre-training Transformer) je autogeneratívny systém AI chatbot, ktorý bol vytvorený spoločnosťou OpenAI. Považujeme ho za simulovaný chatbot, ktorý bol primárne navrhnutý pre zákaznícky servis. Tento systém je predtrénovaný generatívny chat, ktorý využíva spracovanie prirodzeného jazyka, inak povedané NLP (Natural language processing).

GPT-3 nepristupuje  na web pri generovaní odpovede na Vašu požiadavku. Je to pred trénovaný jazykový model, ktorý generuje text na základe vzorov a vzťahov, ktoré sa NIEKEDY naučil z veľkého množstva textových dát, na ktorých bol trénovaný (dáta do roku 2021) . Model generuje odpovede čisto na základe svojich vnútorných parametrov a výpočtov, bez prístupu k akýmkoľvek externým zdrojom alebo informáciám počas procesu generovania odpovede.

Aké prínosy a výhody ma GPT?

Najväčšou výhodou GTP je, že dokáže produkovať texty, ktoré sú ťažko rozoznateľné od textov písaných ľudskou rukou. Tento chat dokáže mnoho ďalších veci, ako napríklad: napísať prirodzene znejúci text, prekladať slová a vety, písať rôzne básne, osnovy, obsahy diel, dokáže napísať jednoduchý kód, rôzne vtipy, hádanky a taktiež generuje odpovede na rôzne otázky.

Dokáže spracovať odpovede na otázky v rôznych jazykoch, vrátane slovenčiny, češtiny, angličtiny, nemčiny, francúzštiny, španielčiny, ruštiny, čínštiny a mnohých ďalších.

K používaniu tohto chatu sa stačí len zaregistrovať na ich stránke a po prihlásení môžete bezplatne GPT využívať.

My sme sa GPT opýtali nasledujúcu otázku:  Napíš krátku esej o Bratislave a o jej historických pamiatkach

GPT napísal :

Bratislava je hlavné mesto Slovenska a nachádza sa na brehu Dunaja. Je to kultúrne, hospodárske a administratívne centrum krajiny. Bratislava je plná historických pamiatok, ktoré sú dôležitým súčasťou jej kultúrneho dedičstva a svedčia o jej bohatej minulosti.

Jednou z najvýznamnejších historických pamiatok v Bratislave je Bratislavský hrad, ktorý sa nachádza na vrchole kopca nad mestom. Tento hrad bol postavený v 11. storočí a bol sídlom uhorských kráľov. Dnes je hrad prezentovaný ako historické múzeum, kde návštevníci môžu obdivovať unikátne expozície a výhľady na mesto.

Ďalšou významnou historickou pamiatkou je Starý most, ktorý spája pevninskú časť mesta s ostrovom Devín. Tento most bol postavený v 13. storočí a slúžil ako strategický bod pre obchod a vojenskú kontrolu. Dnes je Starý most jedným z najznámejších symbolov mesta a turisti ho často navštevujú, aby si vychutnali výhľady na mesto a okolie.

Ďalšou historickou pamiatkou je Kostol svätej Alžbety, ktorý je jedným z najväčších kostolov v meste. Tento kostol bol postavený v 13. storočí a počas storočí prešiel mnohými úpravami a rekonštrukciami. Dnes je kostol svätej Alžbety považovaný za jedno z najkrajších gotických stavieb v Európe a je často navštevovaný turistami.

V Bratislave sa nachádza mnoho ďalších historických pamiatok, ako napríklad katedrála svätého Martina, Primaciálny palác, Michaelova veža, a mnoho ďalších. Tieto pamiatky sú dôležitým súčasťou kultúrneho dedičstva mesta a svedčia o jeho bohatej histórii a význame.

My sme sa GPT opýtali nasledujúcu otázku:  Napíš program v Pythone pre jednoduchú neuronovú sieť

GPT napísal :

Tu je program v Pythone pre jednoduchú neuronovú sieť pomocou knižnice TensorFlow:

import tensorflow as tf
# Vytvorenie vstupnej vrstvy s jediným neurónom
input_layer = tf.keras.layers.Input(shape=(1,))
# Vytvorenie skrytej vrstvy s 10 neurónmi
hidden_layer = tf.keras.layers.Dense(10, activation=’relu‘)(input_layer)
# Vytvorenie výstupnej vrstvy s jediným neurónom
output_layer = tf.keras.layers.Dense(1)(hidden_layer)
# Vytvorenie modelu z vstupnej, skrytej a výstupnej vrstvy
model = tf.keras.models.Model(inputs=input_layer, outputs=output_layer)
# Kompilácia modelu s využitím optimátora Adam a chybovou funkciou mean squared error
model.compile(optimizer=’adam‘, loss=’mean_squared_error‘)
V tomto príklade sme vytvorili jednoduchú neuronovú sieť s jednou vstupnou vrstvou, jednou skrytou vrstvou s 10 neurónmi a jednou výstupnou vrstvou. Model sme potom kompilovali s využitím optimátora Adam a chybovou funkciou mean squared error.

Čo je firma OpenAI a čím sa zaoberá?

Je to výskumná spoločnosť, ktorá sídli v San Franciscu, USA. Firma bola založená v roku 2015. Hlavnými zakladateľmi boli Elon Musk, Sam Altman a Greg Brockman. Cieľom tejto spoločnosti je vyvinúť a šíriť umelú inteligenciu, ktorá bude prospešná pre ľudstvo. OpenAI sa zaoberá výskumom v oblastiach prírodnej reči, počítačovej vízie, strojovým učením, vydáva rôzne výskumné články a vyvíja AI aplikácie.

Keď ste sa ešte nikdy nezamysleli, ako by vám UMELÁ INTELIGENCIA mohla v živote pomôcť, mali by ste tento ChatGPT vyskúšať! Zaregistrujte sa na www.openai.com (dole – pod položkou LOGIN ) a skúšajte. Sme názoru že takéto GENERATÍVNE chatboty budú súčasťou nášho života a pomôžu z efektívniť našu prácu. Musíme byť však obozretní lebo môžu vygenerovať aj nepravdivé alebo nekorektné informácie ale za tie budete zodpovední Vy !

Ak by ste sa o ChatGPT chceli dozvedieť viac a rozobrať s nami túto problematiku, príďte sa s nami porozprávať dňa 20.2.2023 o 14:00. 

Na meet ohľadom témy GPT sa môžete prihlásiť pomocou platformy meetup na nasledujúcom odkaze: https://www.meetup.com/en-AU/slovak-artificial-intelligence-meetup/events/291493399/
sk_SKSlovak