O nás

AIslovakIA je neutrálna, nezávislá a nezisková platforma, ktorej ambíciou je rozvíjať excelenciu a spájať expertov a záujemcov o umelú inteligenciu na Slovensku. Národnú platformu umelej inteligencie (artificial intelligence) – AIslovakIA zastrešuje Centrum pre umelú inteligenciu (ďalej len „CUI“), neziskové záujmové združenie právnických osôb, ktoré vzniklo transformáciou z občianského združenia slovak.AI.

 Víziou platformy  je  vytváranie priestoru pre aktívnu spoluprácu akademickej obce so zástupcami zamestnávateľov, vládnymi predstaviteľmi, zástupcami medzinárodných inštitúcií, či s jednotlivcami s cieľom plne rozvíjať potenciál umelej inteligencie nielen na Slovensku. 

Čítaj viac

 

Ciele

AI DIALÓG

Posilnenie spolupráce v kľúčových oblastiach AI medzi vedcami – podnikateľmi – vládou – medzinárodnými inštitúciami a spoločnosťou. Spájať sa s medzinárodnými think tank-mi, organizovať diskusie a semináre k problematike AI.

AI INFRAŠTRUKTÚRA

Mapovanie AI ekosystému v slovenských podmienkach, od funkčnej infraštruktúry po odborníkov, či špecializované firmy. Prepájanie medzi vedeckými a firemnými technológiami. Spolupráca pri modernizácii a zabezpečovaní prístupu k potrebným technológiám.

AI VZDELÁVANIE

Poskytovanie prístupu k hlbšiemu poznaniu umelej inteligencie (AI). Aktívne znižovanie obáv z používania AI prostredníctvom vzdelávacích aktivít a umožnenia ľahkého prístupu k nim.

AI THINK TANK

Riešime otázky a nachádzame odpovede na rôzne aspekty umelej inteligencie a jej praktického využitia. AI Think Tank sa skladá zo zástupcov vedeckej rady CUI ako aj ďalších prizvaných odborníkov a špecialistov v závislosti od riešenej problematiky, ktorí poskytujú poradenstvo v oblasti vedy, technológie, priemyslu, či podnikania a AI.

Aktuality

AI-klinika: ZDRAVOTNÍCTVO

Na uskutočnenom evente, ktorý sa konal v Martine, s názvom AI-klinika: ZDRAVOTNÍCTVO sa riešili zaujímavé témy, kde sme začali otázkou Čo je to umelá inteligencia?…

Čítaj viac »

AI-klinika: ZDRAVOTNÍCTVO – program

Pozývame Vás na jedinečné podujatie, ktoré organizuje 𝘼𝙄𝙨𝙡𝙤𝙫𝙖𝙠𝙄𝘼 – 𝙉𝙖́𝙧𝙤𝙙𝙣𝙖́ 𝙥𝙡𝙖𝙩𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖 𝙥𝙧𝙚 𝙧𝙤𝙯𝙫𝙤𝙟 𝙪𝙢𝙚𝙡𝙚𝙟 𝙞𝙣𝙩𝙚𝙡𝙞𝙜𝙚𝙣𝙘𝙞𝙚 𝙣𝙖 𝙎𝙡𝙤𝙫𝙚𝙣𝙨𝙠𝙪 (www.AIslovakIA.com) už budúci týždeň, 27.4.2023 (𝙨̌𝙩𝙫𝙧𝙩𝙤𝙠) 𝙫 𝙈𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣𝙚, 𝙃𝙤𝙩𝙚𝙡𝙞…

Čítaj viac »
Prihláste sa do nášho Newsletteru
sk_SKSlovak