O nás

AIslovakIA je neutrálna, nezávislá a nezisková platforma, ktorej ambíciou je rozvíjať excelenciu a spájať expertov a záujemcov o umelú inteligenciu na Slovensku. Národnú platformu umelej inteligencie (artificial intelligence) – AIslovakIA zastrešuje Centrum pre umelú inteligenciu (ďalej len „CUI“), neziskové záujmové združenie právnických osôb, ktoré vzniklo transformáciou z občianského združenia slovak.AI.

 Víziou platformy  je  vytváranie priestoru pre aktívnu spoluprácu akademickej obce so zástupcami zamestnávateľov, vládnymi predstaviteľmi, zástupcami medzinárodných inštitúcií, či s jednotlivcami s cieľom plne rozvíjať potenciál umelej inteligencie nielen na Slovensku. 

Čítaj viac

 

Ciele

AI DIALÓG

Posilnenie spolupráce v kľúčových oblastiach AI medzi vedcami – podnikateľmi – vládou – medzinárodnými inštitúciami a spoločnosťou. Spájať sa s medzinárodnými think tank-mi, organizovať diskusie a semináre k problematike AI.

AI INFRAŠTRUKTÚRA

Mapovanie AI ekosystému v slovenských podmienkach, od funkčnej infraštruktúry po odborníkov, či špecializované firmy. Prepájanie medzi vedeckými a firemnými technológiami. Spolupráca pri modernizácii a zabezpečovaní prístupu k potrebným technológiám.

AI VZDELÁVANIE

Poskytovanie prístupu k hlbšiemu poznaniu umelej inteligencie (AI). Aktívne znižovanie obáv z používania AI prostredníctvom vzdelávacích aktivít a umožnenia ľahkého prístupu k nim.

AI THINK TANK

Riešime otázky a nachádzame odpovede na rôzne aspekty umelej inteligencie a jej praktického využitia. AI Think Tank sa skladá zo zástupcov vedeckej rady CUI ako aj ďalších prizvaných odborníkov a špecialistov v závislosti od riešenej problematiky, ktorí poskytujú poradenstvo v oblasti vedy, technológie, priemyslu, či podnikania a AI.

Aktuality

Prihláste sa do nášho Newsletteru
sk_SKSlovak