O nás

Národnú platformu umelej inteligencie (artificial intelligence) – AIslovakIA zastrešuje Centrum pre umelú inteligenciu (ďalej len „CUI“), nezisková organizácia registrovaná ako záujmové združenie právnických osôb.

 Víziou platformy  je  vytváranie priestoru pre aktívnu spoluprácu akademickej obce so zástupcami zamestnávateľov, vládnymi predstaviteľmi, zástupcami medzinárodných inštitúcií, či s jednotlivcami s cieľom plne rozvíjať potenciál umelej inteligencie nielen na Slovensku. 

Čítaj viac

Ciele

AI DIALÓG

Posilnenie spolupráce v kľúčových oblastiach AI medzi vedcami – podnikateľmi – vládou – medzinárodnými inštitúciami a spoločnosťou. Spájať sa s medzinárodnými think tank-mi, organizovať diskusie a semináre k problematike AI.

AI INFRAŠTRUKTÚRA

Mapovanie AI ekosystému v slovenských podmienkach, od funkčnej infraštruktúry po odborníkov, či špecializované firmy. Prepájanie medzi vedeckými a firemnými technológiami. Spolupráca pri modernizácii a zabezpečovaní prístupu k potrebným technológiám.

AI VZDELÁVANIE

Poskytovanie prístupu k hlbšiemu poznaniu umelej inteligencie (AI). Aktívne znižovanie obáv z používania AI prostredníctvom vzdelávacích aktivít a umožnenia ľahkého prístupu k nim.

AI THINK TANK

Riešime otázky a nachádzame odpovede na rôzne aspekty umelej inteligencie a jej praktického využitia. AI Think Tank sa skladá zo zástupcov vedeckej rady CUI ako aj ďalších prizvaných odborníkov a špecialistov v závislosti od riešenej problematiky, ktorí poskytujú poradenstvo v oblasti vedy, technológie, priemyslu, či podnikania a AI.

Aktuality

Umelá inteligencia v marketingu – podcast

Aké použitie má umelá inteligencia v marketingu? LEVOSPHERE vo svojom podcaste ponúka pohľad na príležitosti, možnosti a nebezpečenstvá prepájania týchto oblastí. Za AIslovakIA poskytol svoj názor…

Čítaj viac »

Elements of AI – kurz

Elements of AI je bezplatný medzinárodný online kurz, ktorý poskytuje základy znalostí o umelej inteligencii. Kurz bol vytvorený Univerzitou v Helsinkách a spoločnosťou Reaktor Innovations Ltd. a s podporou…

Čítaj viac »