Ľudia na Slovensku sa môžu viac dozvedieť, ako funguje umelá inteligencia cez medzinárodný akreditovaný osvetový program Elements of AI, ktorý prichádza na Slovensko pod gesciou Centra pre umelú inteligenciu na Slovensku (CUI)  AIslovakIA. Kurz vytvorili partneri z Univerzity v Helsinkách a spoločnosť Reaktor Innovations, Ltd. s podporou fínskej vlády a Európskej komisie. Odborným garantom kurzu je Univerzita Komenského v Bratislave a kurz má aj mnoho podporovateľov z radov firiem a odborných spoločností. Bežných ľudí chce v slovenčine formou e-learningu bezplatne vzdelávať a pripravovať na reálne situácie, kedy dochádza ku kontaktu s umelou inteligenciou. Nielen študenti, ale aj bežní ľudia a zamestnanci si môžu interaktívne osvojiť úplné základy AI a zvyšovať si tak svoje digitálne zručnosti a celkovú IT gramotnosť. Úspešný absolvent obdrží certifikát.

Kurz Elements of AIuž absolvovalo vyše 620 000 ľudí z viac ako 160 krajín svetaz rôznych demografických skupín. Podľa doterajších štatistík takmer 40% účastníkov sú ženy a viac než 25% tvoria ľudia starší ako 45 rokov.

Kurz sa skladá zo šiestich častí, ktoré objasňujú rôzne aspekty AI, ako napríklad definície, základy pravdepodobnosti, neurónové siete, strojové učenie a implikácie na spoločnosť. Počas výučby sa študenti vžívajú do roly pracovníkov, voličov, aj ako konzumentov médií a rôznych produktov.Kurz obsahuje praktické cvičenia a vyžaduje aj slovné odpovede, ktoré sú hodnotené. Predpokladaná časová náročnosť kurzu je 25 až 50 hodín, v závislosti od vzdelania účastníka. 

Sme veľmi radi, že Centrum pre umelú inteligenciu môže ľuďom na Slovensku sprostredkovať osvedčené vzdelávanie, ktoré dáva príležitosť každému, kto sa o tému umelej inteligencie zaujíma, aby získal v tejto oblasti aspoň základné vzdelanie, rozhľad a inšpiráciu. Výhodou tohto bezplatného kurzu je jeho široké spoločenské využitie pre ľudí v rozličných profesiách a študijných zameraniach. Je určený pre školy, firmy, rodiny aj seniorov,“vysvetľuje Gabriel Galgóci, predseda správnej rady CUI

Inšpirácia z Fínska

Projekt Elements of AI pochádza z Fínska, kde žije populácia s najvyššou úrovňou základných a pokročilých digitálnych zručností v Európe. Veľvyslanec Fínskej republiky pre SR a ČR Jukka Uolevi Pesola hovorí: „Globálna konkurencia je čoraz ťažšia a Európa musí byť jedným z kľúčových hráčov v oblasti umelej inteligencie. Chceme investovať do budúcnosti a propagovať príležitosti všetkých na získanie potrebných zručností. Preto poskytujeme tento bezplatný online kurz Elements of AI. Cieľom tohto kurzu je povzbudiť každého, aby sa naučil základy umelej inteligencie.“

Prínosy tohto vzdelávania oceňuje aj Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR: „Umelá inteligencia nám môže pomôcť nájsť riešenia mnohých problémov spoločnosti, či už ide o zdravie, poľnohospodárstvo, bezpečnosť či výrobu. Technológie a inovácie majú slúžiť ľuďom,  a je veľmi dôležité aby im ľudia dôverovali. Preto veľmi oceňujem túto iniciatívu a verím, že sa vďaka nej podarí vzdelať čo najviac občanov, ktorí budú s dôverou využívať najnovšie technológie na zlepšenia svojho každodenného života.“

Podľa Mareka Antala, štátneho tajomníka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR sa kurz teší čoraz väčšiemu záujmu vo svete: “Vítame, že naši partneri zo súkromného a akademického prostredia prišli s iniciatívou spustenia kurzu Elements of AI na Slovensku. Sme presvedčení, že absolvovanie tohto kurzu pomôže nielen odstrániť prípadné obavy z tejto prelomovej technológie ale zároveň aj vyvolať záujem o jej ďalšie štúdium, rozvoj či zodpovedné využitie vo výskumnej a pracovnej sfére.”

Kto môže kurz Elements of AI absolvovať?

 Účastníkmi kurzu môže byť každý, koho zaujíma umelá inteligencia a chce zlepšiť svoje zručnosti. Čoskoro by sa mal sprístupniť na stredných školách a slovenských univerzitách.

Odbornú úroveň kurzu garantuje prof. Igor Farkaš a jeho tím z Katedry aplikovanej informatiky Univerzity Komenského v Bratislave: „Trochu sme sa s kolegyňou doc. Máriou Markošovou a dvoma mojimi doktorandmi natrápili, kým sme vhodne upravili niektoré časti slovenskej verzie. Problém bol v tom, že niektoré anglické odborné termíny nemajú svoje priamočiare slovenské ekvivalenty, a tak sa ťažko prekladajú. Text sme vhodne upravili, aby bol čo najzrozumiteľnejší pre každého. Sme radi, že v pilotnej fáze nám pomohol prof. Sinčák z Technickej univerzity v Košiciach so svojimi študentami. Výhodou online kurzu je to, že ho každý môže robiť svojím tempom, v ľubovoľnom čase.“ Kurz pomáha študentom porozumieť svetu, v ktorom aktuálne žijeme očami umelej inteligencie, búrať strach a predsudky, ale zároveň upozorňovať na limity a hrozby, ktoré so sebou AI prináša.

 Kde sa kurz dá nájsť?

Do kurzu Elements of AI sa je možné zapísať cez webstránku národnej platformy AIslovakIA (www.aislovakia.com), kde je možné sa postupne oboznamovať s ďalšími aktivitami tohto združenia zameraného na rozvoj umelej inteligencie na Slovensku. O kurz prejavili záujem aj rôzne spoločnosti, ktoré vítajú zvýšenie znalostných kompetencií svojich zamestnancov.  Všetky subjekty, ktoré chcú sprostredkovať tento kurz ďalej sa môžu prihlásiť na stránke https://aislovakia.com/.

Kurz je prístupný aj cez vzdelávacie platformy spoločnosti Google Slovensko – „Digitálnu Garáž“, AI Hub na stránke Grow with Google a nájsť sa bude dať aj medzi školeniami na témy AI v rámci pripravovaných programov pre startupy a podnikateľov. Rasťo Kulich, Country Manager Google Slovensko dodáva: „Mnoho ľudí vníma umelú inteligenciu stále trochu ako sci-fi a neuvedomujú si, že už má aj mnohé praktické využitia. Firmy si zas často myslia, že je to výsada skôr veľkých korporácií, než menších biznisov. Avšak využívanie umelej inteligencie nie je otázkou času, tá doba už nastala. Práve osveta a pochopenie umelej inteligencie sú dôležité pre jej budúcnosť. Projekt Elements of AI je dobrým prvým krokom k jej pochopeniu.“

Z firemného hľadiska vzdelávanie v oblasti AI znamená, že ľudia dokážu aktívne vyhľadávať nové podnikateľské príležitosti a spôsoby vylepšovania aktuálnych firemných procesov. Predseda rady pre priemysel a inovácie v rámci CUI Emil Fitoš na záver dodáva „Nasadzovanie technológií, vrátane umelej inteligencie, bude spôsobovať problémy, ľudia budú prichádzať o prácu, budú ju musieť meniť, sťahovať sa za ňou či meniť profesijné zameranie. Tieto problémy sú ale riešiteľné pri koordinovanom úsilí vlády a expertov z rozličných odvetví, vrátane odborníkov z oblasti sociálnych vied alebo psychológie práce. Z dlhodobého hľadiska je však najdôležitejšie, čo učíme naše deti a ako ich pripravujeme na budúcnosť. Budú totiž potrebovať nové zručnosti a novú mieru flexibility, ktorú ich rodičia až tak nepotrebovali“.

sk_SKSlovak